KOGENERACJA
MIKROKOGENERACJA
TRIGENERACJA

Oferta

Ekonergy oferuje Państwu
Kogeneracja

Technologia umożliwiająca wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym, tzw. skojarzeniu

Mikrokogeneracja

Produkcja w jednym urządzeniu energii elektrycznej i cieplnej w skali mikro do 50 kWe. Projekty z zakresu mikrokogeneracji realizujemy z zastosowaniem urządzeń z serii smartblock – niemieckiego producenta firmy KW Energie.

Trigeneracja

Układ kogeneracyjny, w którym następuje produkcja trzech mediów; energii elektrycznej, cieplnej i chłodzącej nazywany jest trigeneracyjnym

Partnerzy

ClientClientClient